Bli mentor

Här kan vuxna volontärer som vill stödja ungdomar ansöka om att bli mentor

Personuppgifter

Villkor*
Kön*
Språk*

Sysselsättning

Jobbar du på ett av våra partnerföretag?

Vad vill du stötta din ungdom med?

Vad vill du stötta din ungdom med?*
Ange minst 1, högst 5

Uppväxt

Uppväxtsort*
Uppväxtförhållande*
Kärnfamilj. En man och en kvinna med gemensamma barn

Specifik erfarenhet

Specifik erfarenhet*

Personliga egenskaper

Personliga egenskaper*
Ange minst 1, högst 5

Intressen

Intressen*
Ange minst 1, högst 5

Branscherfarenhet

Branscherfarenhet*
Ange minst 1, högst 3

Övrigt

Hidden
Hidden